2021 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

08-06-2021

2021 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI HAZİRAN AYI 

04 HAZİRAN 2021 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT 

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 04.06.2021
2021/101
İlçemiz sınırları içerisinde yer alan ve Covid-19 salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan işyeri ve işletmelere (Kahvehane, kafe, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerler, okul kantinleri, internet kafe, lunaparklar, hamam, halı saha, spor salonu, bilardo ve oyun salonları, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta, restoran, düğün salonu, fotoğrafçı, müzisyen ve benzeri işyeri ve işletmeler), nakdî yardımda bulunulması konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 04.06.2021
2021/102
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi, 9026 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 04.06.2021
2021/103
Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Koyunaliler Mahallesi, 443 nolu imar adasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 04.06.2021
2021/104
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1947 ada, 1 nolu parsel ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
5 04.06.2021
2021/105
İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Covid-19 salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ve işletmelere (Kahvehane, kafe, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerler, okul kantinleri, internet kafe, lunaparklar, hamam, halı saha, spor salonu, bilardo ve oyun salonları, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta, restoran, düğün salonu, fotoğrafçı, müzisyen ve benzeri işyeri ve işletmeler) tek sefere mahsus olmak üzere 1.400,00-TL nakdi yardımda bulunulmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
6 04.06.2021
2021/106
Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Koyunaliler Mahallesi, 443 nolu imar adasında hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
7 04.06.2021
2021/107
Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısının “02 Temmuz 2021 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.