2021 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

08-12-2021

2021 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 

2021 YILI ARALIK AYI 03 ARALIK 2021 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 03.12.2021
2021/177
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bir kadın konuk evi ve dört çocuk evinin kira ve aidat bedellerinin 01.01.2022 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar geçerli protokol yapılması, protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi ve kira ve aidat bedellerinin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 03.12.2021
2021/178
Belediyemiz birimlerinde 2022 yılında ihtiyaç duyulan geçici işçi çalıştırılması konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
3 03.12.2021
2021/179
Numan oğlu Ruhi ÇİNKAYA adına kayıtlı, Eldenizli Mahallesi, 235 ada, 7 parsel nolu 226,74 m² sahalı taşınmazda bulunan 202/247 (185,43 m²) hisse ile Belediyemiz adına kayıtlı, Eldenizli Mahallesi, 235 ada, 8 parsel nolu 1.017,81 m² sahalı taşınmazda bulunan 45/247 (185,43 m²) hissenin karşılıklı başabaş takas edilip, edilmeyeceği konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
4 03.12.2021
2021/180
Asmalıevler Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 9006 ada, 1 nolu parseli ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 03.12.2021
2021/181
Eldenizli Mahallesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Özel Hükümlerinde "Yerleşik Konut Alanları" için belirlenmiş olan minimum parsel şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 03.12.2021
2021/182
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Belediye Başkanlığımız adına iki yıl süreli ön tahsisi uygun görülen tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gölemezli Mahallesi, 110 ada, 1 nolu parseli ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 03.12.2021
2021/183
Korucuk Mahallesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Özel Hükümlerinde "Yerleşik Konut Alanları" için belirlenmiş olan minimum parsel şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 03.12.2021
2021/184
Cankurtaran Mahallesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Özel Hükümlerinde "Yerleşik Konut Alanları" için belirlenmiş olan minimum parsel şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 03.12.2021
2021/185
Irlıganlı Mahallesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Özel Hükümlerinde "Yerleşik Konut Alanları" için belirlenmiş olan minimum parsel şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 03.12.2021
2021/186
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Belediye Başkanlığımız adına iki yıl süreli ön tahsisi uygun görülen tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karakurt Mahallesi, 105 ada, 1 nolu parseli ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 03.12.2021
2021/187
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Belediye Başkanlığımız adına iki yıl süreli ön tahsisi uygun görülen Aktepe Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kurudere Mahallesi, 223 ada, 3 nolu parseli ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 03.12.2021
2021/188
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bir kadın konuk evi ve dört çocuk evinin kira ve aidat bedellerinin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi için Denizli Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasını kapsayan protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüdüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
13 03.12.2021
2021/189
Belediyemizde çalışmakta olan ve 2022 yılında da çalıştırılması düşünülen 1 adet geçici işçinin, 2006 yılındaki çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla 2022 yılı için 1 Adam/12 Ay geçici işçi vize edilmesinin uygun görüldüğüne dair  İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
14 03.12.2021
2021/190
Numan oğlu Ruhi ÇİNKAYA adına kayıtlı, Eldenizli Mahallesi, 235 ada, 7 parsel nolu 226,74 m² sahalı taşınmazda bulunan 202/247 (185,43 m²) hisse ile Belediyemiz adına kayıtlı, Eldenizli Mahallesi, 235 ada, 8 parsel nolu 1.017,81 m² sahalı taşınmazda bulunan 45/247 (185,43 m²) hissenin karşılıklı başabaş takas edilmesi ve bu konuda Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair  İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
15 03.12.2021
2021/191
Asmalıevler idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 9006 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk. 
16 03.12.2021
2021/192
Eldenizli Mahallesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Özel Hükümlerinde "Yerleşik Konut Alanları" için belirlenmiş olan minimum parsel şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk. 
17 03.12.2021
2021/193
Korucuk Mahallesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Özel Hükümlerinde “Yerleşik Konut Alanları” için belirlenmiş olan minimum parsel şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk. 
18 03.12.2021
2021/194
Cankurtaran Mahallesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Özel Hükümlerinde “Yerleşik Konut Alanları” için belirlenmiş olan minimum parsel şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk. 
19 03.12.2021
2021/195
Irlıganlı Mahallesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Özel Hükümlerinde "Yerleşik Konut Alanları" için belirlenmiş olan minimum parsel şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin  uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk. 
20 03.12.2021
2021/196
Aktepe Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kurudere Mahallesi, 223 ada, 3 nolu parseli ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk. 
21 03.12.2021
2021/197
Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısının “07 Ocak 2022 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.