2022 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

10-03-2022

2022 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

2022 YILI MART AYI 

04 MART 2022 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 04.03.2022
2022/40
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekli I Sayılı Kadro İhdas Cetveli (memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerinin görüşülmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin  incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
2 04.03.2022
2022/41
Sorumluluğu Belediyemize ait, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Aktepe Mahallesindeki Akvadi Parkında yer alan tesislerin ve peyzaj alanlarının yenilenmesi amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin  incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
3 04.03.2022
2022/42
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında 29 Eylül 2022–01 Ekim 2022 tarihleri arasında Seyir Tepesinde gerçekleştirecek olan “Seyri–Bilim” projesi için Pamukkale Üniversitesi ile Belediyemiz arasında iş birliği ve karşılıklı yardım protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin  incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
4 04.03.2022
2022/43
2-6 Nisan 2022 tarihleri arasında İspanya’nın Barselona şehrinde yapılacak olan ALİMENTERA Uluslararası Gıda Fuarı ve Hostelco Turizm Fuarlarına Denizli Ticaret Odası tarafından davet edilen Belediye Başkan Yardımcısı Gamze SEVGİ’nin bahse konu tarihlerde fuarlara katılmak üzere görevlendirilmesi hk.
5 04.03.2022
2022/44
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D03A1B pafta, 9006 ada, 1 parselde yapılması planlanan cami ve müştemilat projesinin yapılması için Pamukkale Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü ile Belediyemiz arasında ortak işbirliği protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
6 04.03.2022
2022/45
Gölemezli Mahallesinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile çelişki oluşturan plan hükmünün kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 04.03.2022
2022/46
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 440 ada, 2 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 04.03.2022
2022/47
Topraklık Mahallesi, 8218 ve 8168 nolu imar adalarında imar hatlarının, fonksiyon sınırlarının, kitle durumlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 04.03.2022
2022/48
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, Anafartalar Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 2641 nolu imar adasının doğusunda yer alan trafo alanının 2639 nolu imar adasının güneyine taşınması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 04.03.2022
2022/49
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi idari sınırları içerisinde muhtelif imar adalarında kitle durumlarının ve yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 04.03.2022
2022/50
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında 29 Eylül 2022–01 Ekim 2022 tarihleri arasında Seyir Tepesinde gerçekleştirilecek olan “Seyri–Bilim” projesi için Pamukkale Üniversitesi ile Belediyemiz arasında ortak işbirliği protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
12 04.03.2022
2022/51
Sorumluluğu Belediyemize ait, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Aktepe Mahallesindeki Akvadi Parkında yer alan tesislerin ve peyzaj düzenleme yapım işinin Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki  verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
13 04.03.2022
2022/52
İlçemiz Kınıklı Mahallesi, M22D03A1B pafta, 9006 ada, 1 parselde yapılması planlanan cami ve müştemilat projesinin bodrum katında bulunan kuran kursu alanının (353,90 m2) “Pamukkale Belediyesi Asmalıevler Mahallesi Kreşi” ve yine bodrum katında bulunan depo alanının (318,20 m2) “Pamukkale Belediyesi Asmalıevler Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi” ismiyle kullanılması şartıyla, bodrum kat alanının (705,10 m2) yapım ve inşaatı ile parseldeki çevre düzenlemesi ve peyzaj işlerinin Belediyemizce yapılması karşılığıyla Pamukkale Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü ile Belediyemiz arasında ortak işbirliği protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'ye yetki  verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
14 04.03.2022
2022/53
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen Ek 1 – I Sayılı Kadro İhdas Cetveli, Ek 2- II sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli, Ek 3- III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli ve Ek 4- IV sayılı Dolu Boş Kadro Durumu Cetvellerinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü  hk.
15 04.03.2022
2022/54
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Anafartalar Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 2641 nolu imar adasının doğusunda yer alan Trafo Alanının 2639 nolu imar adasının güneyine taşınması ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
16 04.03.2022
2022/55
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 440 ada, 2 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
17 04.03.2022
2022/56
Gölemezli Mahallesinde, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile çelişki oluşturan plan hükmünün kaldırılması ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
18 04.03.2022
2022/57
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 8168 ve 8218 nolu imar adaları ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile uygun görüldüğü hk.
19 04.03.2022
2022/58
Belediye Meclisinin Nisan ayı toplantısının “01 Nisan 2022 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.