2022 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

08-04-2022

2022 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 YILI NİSAN AYI TOPLANTISININ

01 NİSAN 2022 (1.BİRLEŞİM) VE 04 NİSAN 2022 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 01.04.2022
2022/59
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Haziran ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) Final Grubu organizasyonun Belediyemiz ev sahipliğinde yapılması için Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı ile ortak hizmet projesi gerçekleştirmek üzere protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonuna havalesi hk.
2 01.04.2022
2022/60
Belediye Meclisimizin 08/11/2021 tarih, 2021/173 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 22/11/2021 tarih, 713 sayılı kararları ile onaylanan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/01/2022 tarih, 13116 sayılı kararı ile uygun görülen Atalar ve Hacıkaplanlar Mahallelerinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Delikliçınar Mahallesi, 2357 ada, 1 nolu parsel (Denizli Evi),  5749 ada, 1 nolu parsel (Hacı Ahmet Baki Yağcı Camii), Kuyupınar Mahallesi, 2336 ada, 5 nolu parselde bulunan tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 01.04.2022
2022/61
Belediye Meclisimizin 08/11/2021 tarih, 2021/172 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 22/11/2021 tarih, 712 sayılı kararları ile onaylanan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/01/2022 tarih, 13115 sayılı kararı ile uygun görülen Fesleğen Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Feslikan Mahallesi, 92 ada, 145 nolu parseldeki tescilli yapı (Sürücü Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 01.04.2022
2022/62
Ersin ER ve Ayten EMREOĞLU'nun, Kervansaray Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 503 ada 1 ve 2 nolu parsellerinde hazırlattıkları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 01.04.2022
2022/63
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde muhtelif imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 01.04.2022
2022/64
Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde, Çürüksu Çayı ile güneyinde, Denizli-Ankara Karayolunun kuzey ve güneyinde mahkeme kararları ile imar planları ve imar uygulamaları iptal edilen bölgeyle ilgili 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 01.04.2022
2022/65
TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesinin; Pamukkale Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarih ve 2020/144 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/11/2020 tarih ve 557 sayılı kararı ile kabul edilen Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, Merdanlar Kırı Mevkii, M22A18D4B pafta, 2359 nolu parselinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 01.04.2022
2022/66
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından engelsiz şehirler uygulamalarının desteklenerek hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenen Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje yarışması kapsamında ödül alan Belediyemizin “Engelli Saatlik Gündüz Bakım Evi” projesinin desteklenmesi için Türkiye Belediyeler Birliği ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı   Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
9 01.04.2022
2022/67
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Gaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine ilçemiz Güzelköy Mahallesinin dahil edilmesi ile ilgili karar alınması konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
10 01.04.2022
2022/68
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak olan araçların yeterli sayıda, belediyemizin ihtiyaçlarına uygun olarak araç kiralama hizmet alımı ihalesinin 24 ay süreyle yapılması konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
11 01.04.2022
2022/69
Belediye Encümen Üyeliğine Rahmi TAŞDAN, Recep UZUNCA ve  Erkan TIKIROĞLU’nun seçildiği hk.
12 01.04.2022
2022/70
Meclis İhtisas Komisyonlarının; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, İdari ve Diğer İşler Komisyonu, Çevre, Sağlık ve Tarım Komisyonu, Kültür ve Turizm Komisyonu, Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonlarından oluşturulduğu  ve üyelerinin tespit edildiği hk.
13 01.04.2022
2022/71
Pamukkale Belediye Meclisi Denetim Komisyonunca hazırlanan 2021 yılına ait Denetim Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulduğu hk.
14 01.04.2022
2022/72
Pamukkale Belediyesinin 2021 yılına ait Faaliyet Raporunun yeterliliğinin oyçokluğu ile kabul edildiği hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
15 04.04.2022
2022/73
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi idari sınırları içerisinde muhtelif imar adalarında kitle durumlarının ve yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
16 04.04.2022
2022/74
Ersin ER ve Ayten EMREOĞLU’nun; Kervansaray Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 503 ada 1 ve 2 nolu parsellerinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
17 04.04.2022
2022/75
Pamukkale Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarih ve 2020/144 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/11/2020 tarih ve 557 sayılı kararı ile kabul edilen Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, Merdanlar Kırı Mevkii, M22A18D4B pafta, 2359 nolu parselinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20661624 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
18 04.04.2022
2022/76
Pamukkale Belediye Meclisinin 08/11/2021 tarih ve 2021/173 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 22/11/2021 tarih ve 713 sayılı kararı ile onaylanan; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/01/2021 tarih ve 13115 sayılı kararı ile uygun görülen Atalar ve Hacıkaplanlar Mahallelerinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Delikliçınar Mahallesi, 2357 ada, 1 nolu parsel (Denizli Evi),  5749 ada,       1 nolu parsel (Hacı Ahmet Baki Yağcı Camii), Kuyupınar Mahallesi, 2336 ada, 5 nolu parselde bulunan tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
19 04.04.2022
2022/77
Pamukkale Belediye Meclisinin 08/11/2021 tarih ve 2021/172 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 22/11/2021 tarih ve 712 sayılı kararı ile onaylanan; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/01/2021 tarih ve 13115 sayılı kararı ile uygun görülen Fesleğen Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Feslikan Mahallesi, 92 ada, 145 nolu parseldeki tescilli yapı (Sürücü Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
20 04.04.2022
2022/78
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından engelsiz şehirler uygulamalarının desteklenerek hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenen Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması kapsamında ödül alan Belediyemizin “Engelli Saatlik Gündüz Bakım Evi” projesinin desteklenmesi için Türkiye Belediyeler Birliği ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
21 04.04.2022
2022/79
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak olan araçların yeterli sayıda, belediyemizin ihtiyaçlarına uygun olarak araç kiralama hizmet alımı ihalesinin 24 ay süreyle (01/10/2022-30/09/2024)  yapılmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
22 04.04.2022
2022/80
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Gaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine ilçemiz Güzelköy Mahallesinin dahil edilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
23 04.04.2022
2022/81
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Haziran ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) Final Grubu müsabakalarının sporu teşvik etmek amacıyla Belediyemiz ev sahipliğinde yapılması için Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı ile ortak hizmet projesi gerçekleştirmek üzere protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
24 04.04.2022
2022/82
Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısının “09 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.