2022 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

07-12-2022

2022 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 YILI ARALIK AYI

02 ARALIK 2022 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 02.12.2022
2022/214
Pamukkale Belediyesi 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulduğu hk.
2 02.12.2022
2022/215
Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan 61 adet mahallenin sınırlarının yeniden tespit edilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 02.12.2022
2022/216
Belediyemiz birimlerinde 2023 yılında ihtiyaç duyulan geçici işçi çalıştırılması konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
4 02.12.2022
2022/217
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bir kadın konuk evinin kira ve aidat bedellerinin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi için Denizli Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında 01.01.2023 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar geçerli protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
5 02.12.2022
2022/218
Pamukkale Belediye Meclisinin 02/09/2022 tarih 2022/171 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarih 524 sayılı kararları ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde muhtelif imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ve yapı nizamlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 02.12.2022
2022/219
Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının; Pamukkale Belediye Meclisinin 02/09/2022 tarih 2022/166 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarih 525 sayılı kararları ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6544 ada, 2, 6545 ada 13, 14, 6546 ada 2, 6548 ada 7, 7995 ada 1 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 02.12.2022
2022/220
Pamukkale Belediye Meclisinin 02/09/2022 tarih 2022/170 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarih 529 sayılı kararları ile onaylanan Akhan Mahallesi, 222 ada, 9 parselin güneybatısında bulunan trafo alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 02.12.2022
2022/221
Hamburger Turkey Kağıt Üretim ve Tic. Ltd. Şti.'nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 365 ada, 3 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyasındaki hataların ve eksikliklerin giderilmesine yönelik gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra talep incelenebileceğinden, konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
9 02.12.2022
2022/222
Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan 61 adet mahallenin sınırlarının, koordinatları ekte yer alan krokide belirtildiği şekilde belirlenmesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
10 02.12.2022
2022/223
Belediyemizde çalışmakta olan ve 2023 yılında da çalıştırılması düşünülen 1 adet geçici işçinin, 2006 yılındaki çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla 2023 yılı için 1 Adam/12 Ay geçici işçi vize edilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
11 02.12.2022
2022/224
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bir kadın konuk evinin kira ve aidat bedellerinin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi için Denizli Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında 01.01.2023 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar geçerli protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
12 02.12.2022
2022/225
Pamukkale Belediye Meclisinin 02/09/2022 tarih 2022/171, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarih 524 sayılı kararları ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde muhtelif imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ve yapı nizamlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
13 02.12.2022
2022/226
Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının; Pamukkale Belediye Meclisinin 02/09/2022 tarih 2022/166 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarih 525 sayılı kararları ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6544 ada, 2, 6545 ada 13, 14, 6546 ada 2, 6548 ada 7, 7995 ada 1 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itiraz ve itiraz başvurusunun ekindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
14 02.12.2022
2022/227
Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısının “06 Ocak 2023 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.