2023 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

08-02-2023

2023 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 YILI ŞUBAT AYI 

03 ŞUBAT 2023 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 03.02.2023
2023/27
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Gaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine ilçemiz Cankurtaran ile Karakurt Mahallelerinin dahil edilmesi ile ilgili karar alınması konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 03.02.2023
2023/28
Hamburger Turkey Kağıt Üretim ve Tic. Ltd. Şti.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 365 ada, 3 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 03.02.2023
2023/29
Denizli İdare Mahkemesinin 15/12/2022 tarih ve 2022/773 E. Sayılı yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesine yönelik hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5008 nolu imar adasına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 03.02.2023
2023/30
Cumhuriyet Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun İstiklal Mahallesi, 6076 ada, 2 nolu parselinde yapı yaklaşma sınırlarının, emsal ve bina yüksekliğinin belirlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 03.02.2023
2023/31
Kale ve Güzelköy Mahalleleri idari sınırları içerisindeki muhtelif imar adalarında fonksiyonların, yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 03.02.2023
2023/32
Kınıklı Mahallesi idari sınırları içerisinde muhtelif imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının, kitle durumlarının ve yapı nizamlarının belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan hükümleri ve plan açıklama raporunun uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
7 03.02.2023
2023/33
Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş.’nin Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karakurt Mahallesi sınırları içerisinde doğal gaz dağıtım faaliyetleri kapsamında ekte yerleşim krokisi ve teknik detayları verilen 2 adet Bölge Regülatör İstasyonu için gerekli izin ve onayın verilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin  incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 03.02.2023
2023/34
Belediyemiz hizmetlerinin sunulmasında vatandaş ile Belediye arasında köprü görevini yerine getiren Pamukkale İlçemizdeki 61 Mahalle Muhtarımızın sosyal, tarihi ve kültürel anlamda katkı sağlamak, muhtarlar arası dayanışmayı geliştirmek ve bilgi alışverişinde bulunmak maksadıyla 2023 yılı Mart ayı içerisinde 1 gece konaklamalı İstanbul İli, Kağıthane Mahalle Muhtarları Derneğine ziyaret düzenlenecek olup, yapılacak harcamaların Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin  incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
9 03.02.2023
2023/35
Belediyemizce Kervansaray Mahallesinde yapımı tamamlanan “Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi” ile ilgili işletme sürecinde görev dağılımının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için; Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Belediyemiz ile “İşbirliği Protokolü” yapılmasına ve Belediyemiz adına protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin  incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
10 03.02.2023
2023/36
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Gaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine İlçemiz Cankurtaran ile Karakurt Mahallelerinin dahil edilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
11 03.02.2023
2023/37
Cumhuriyet Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun İstiklal Mahallesi, 6076 ada, 2 nolu parselinde yapı yaklaşma sınırlarının, emsal ve bina yüksekliğinin belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan hükümleri ve plan açıklama raporunun uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
12 03.02.2023
2023/38
Kale ve Güzelköy Mahalleleri idari sınırları içerisindeki muhtelif imar adalarında fonksiyonların, yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunun uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
13 03.02.2023
2023/39
Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş.’nin Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karakurt Mahallesi sınırları içerisinde doğal gaz dağıtım faaliyetleri kapsamında 2 adet Bölge Regülatör İstasyonu için Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş.’nin yazısı ekindeki yerleşim krokisindeki şekliyle izin verilmesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
14 03.02.2023
2023/40
Belediyemiz hizmetlerinin sunulmasında vatandaş ile Belediye arasında köprü görevini yerine getiren Pamukkale İlçemizdeki 61 Mahalle Muhtarımızın muhtarlar arası dayanışmayı geliştirmek ve bilgi alışverişinde bulunmak maksadıyla Kağıthane İlçesi Muhtarlar Derneğinin ziyaret edilerek Mahalle Muhtarımıza sosyal, tarihi ve kültürel anlamda katkı sağlamak amacıyla 2023 yılı Mart ayı içerisinde 1 gece konaklamalı İstanbul İli ziyareti için yapılacak harcamaların Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
15 03.02.2023
2023/41
Belediyemizce Kervansaray Mahallesinde yapımı tamamlanan “Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi” ile ilgili işletme sürecinde görev dağılımının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için; Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Belediyemiz ile “İşbirliği Protokolü” yapılmasına ve Belediyemiz adına protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
16 03.02.2023
2023/42
Belediye Meclisinin Mart ayı toplantısının “03 Mart 2023 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.