2022 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

07-09-2022

2022 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

2022 YILI EYLÜL AYI 02 EYLÜL 2022 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 02.09.2022
2022/152
İlçemizin tarihi ve kültürel mirası, turizmi ve ticari yapısının tanıtılmasında ekonomik olarak kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Denizli Genç Aşçılar Derneğince 07.11.2022 tarihinde Pamukkale Kocaçukur bölgesinde yapılacak olan Barbekü Festivalinin gerçekleştirilmesi için Denizli Genç Aşçılar Derneği ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 02.09.2022
2022/153
Belediyemizce İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 20 PK 074 resmi plakalı taşıtın tahsis süresinin uzatılması için İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
3 02.09.2022
2022/154
Mülkiyeti Belediyemize ait Irlıganlı Mahallesi, M22A14B4C pafta, 9169 ada, 1 parsel nolu 4.394,35 m² sahalı taşınmazın Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı Emniyet ve Asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) adına Denizli-Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına tahsisi uygun görüldüğü takdirde protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'ye yetki verilmesi konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
4 02.09.2022
2022/155
Pamukkale Belediye Meclisinin 09/05/2022 tarih 2022/91, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2022 tarih 320 sayılı kararları ile onaylanan Pınarkent Mahallesi sınırları içerisinde Çürüksu Çayı ile güneyinde, Denizli-Ankara Karayolunun kuzey ve güneyinde mahkeme kararı ile imar planları ve imar uygulamaları iptal edilen bölgeyle ilgili 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 02.09.2022
2022/156
Pamukkale Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6544 ada 2, 6545 ada 13, 14, 6546 ada 2, 6548 ada 7, 7995 ada 1 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 02.09.2022
2022/157
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi, 9167 ada, 1 nolu parsel ile 918, 919, 920 nolu parseller ve çevresiyle ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
7 02.09.2022
2022/158
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Pınarkent Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Koyunaliler Mahallesi, 520 ada, 14 nolu parselin doğusunda bulunan Park Alanı içerisinde planlı Trafo Alanı ve 616 ada, 1 nolu parselin batısında bulunan Park Alanı içerisinde planlı Trafo Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 02.09.2022
2022/159
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi 9184 ada, 1 nolu parselin güneybatısında bulunan çocuk bahçesinde yer alan Trafo Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 02.09.2022
2022/160
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi 222 ada, 9 nolu parselin güneybatısında bulunan Trafo Alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 02.09.2022
2022/161
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi  idari sınırları içerisinde muhtelif imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 02.09.2022
2022/162
İlçemizin tarihi ve kültürel mirası, turizmi ve ticari yapısının tanıtılmasında ekonomik olarak da kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Denizli Genç Aşçılar Derneğince 07.11.2022 tarihinde Pamukkale Kocaçukur bölgesinde yapılacak olan “2. Denizli Uluslararası Yemek Yarışması Barbekü Festivali”nin gerçekleştirilmesi için Denizli Genç Aşçılar Derneği ile Belediyemiz arasında ortak işbirliği protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
12 02.09.2022
2022/163
Belediyemizce İl Emniyet Müdürlüğü suç önleme faaliyetleri kapsamında kırsal alanda icra edilen devriye görevleri ve meydana gelebilecek yangınların önlenmesi ve takip edilebilmesi amacıyla tahsis edilen İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılan 20 PK 074 resmi plakalı taşıtın tahsis süresi süresinin 05.10.2022-05.10.2027 tarihleri arasında (5 yıl süre ile) uzatılması için İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yeni bir protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
13 02.09.2022
2022/164
Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, Irlıganlı Mahallesi, 9169 ada, 1 parsel nolu, 4.394,35 m² sahalı taşınmazı yeni jandarma hizmet binası yapılması maksadıyla 25 (yirmibeş) yıl süre ile bedelsiz olarak İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) adına Denizli İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilerek Belediyemiz ile protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
14 02.09.2022
2022/165
Pamukkale Belediye Meclisinin 09/05/2022 tarih, 2022/91, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2022 tarih, 320 sayılı kararları ile onaylanan Pınarkent Mahallesi sınırları içerisinde Çürüksu Çayı ile güneyinde, Denizli-Ankara Karayolunun kuzey ve güneyinde mahkeme kararı ile imar planları ve imar uygulamaları iptal edilen bölgeyle ilgili 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
15 02.09.2022
2022/166
Pamukkale Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6544 ada 2, 6545 ada 13, 14, 6546 ada 2, 6548 ada 7, 7995 ada 1 nolu parseller üzerinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne  dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü  hk.
16 02.09.2022
2022/167
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi, 9167 ada, 1 nolu parsel ile 918, 919, 920 nolu parseller ve çevresiyle ilgili olarak hazırlan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne  dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü  hk.
17 02.09.2022
2022/168
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Koyunaliler Mahallesi, 520 ada, 14 parselin doğusu ile 616 ada, 1 parselin batısında bulunan mevcut trafo yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin görüldüğüne  dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
18 02.09.2022
2022/169
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 9184 ada, 1 parselin güneybatısında bulunan trafo alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin görüldüğüne  dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
19 02.09.2022
2022/170
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 222 ada, 9 parselin güneybatısında bulunan trafo alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin görüldüğüne  dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
20 02.09.2022
2022/171
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde muhtelif imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin görüldüğüne  dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
21 02.09.2022
2022/172
Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının “07 Ekim 2022 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.