Metruk Yapı

01-11-2022

Metruk Yapı

Tapunun Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi 5057 Ada 3 ve 4 parsellerindeki ve Dokuzkavaklar Mahallesi 2097/1 Sokak No: 5 ve No: 7 adresindeki metruk yapıların mal sahibine belediyemizce ulaşılamamıştır. Pamukkale Kaymakamlığı Metruk binalar Komisyon Kararı, 7181 Sayılı Tapu Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. maddesi gereği metruk yapının 30 gün içerisinde güvenlik önlemleri alınması veya yıkılması gerekmektedir. Yıkılmaması halinde yıkım işlemi belediyemizce yapılarak yıkım masrafı %20 fazlasıyla  tapu sahiplerinden tahsil edilecektir. Konu ile ilgili alakalı bilgi ve itiraz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.