2022 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

10-11-2022

2022 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

2022 YILI KASIM AYI 04 KASIM 2022 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 04.11.2022
2022/188
Kardeş şehrimiz olan Moldova Gagavuz Yeri Özerk bölgesine bağlı Komrat İli, Kıpçak Belediyelerimizin yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, turizm, sanat, spor vb. alanlarda ortak faaliyet ve projeler gerçekleştirilerek işbirliği ile hizmet üretilmesi kapsamında 05/11/2022-09/11/2022 tarihleri arasında yapılacak teknik çalışma ziyareti için belirlenen heyetin görevlendirilmesi ve harcırahlarının Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden karşılanması konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin  incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 04.11.2022
2022/189
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin 2.fıkrasına göre ekli cetveldeki müdürlükler arası ödenek aktarılması konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesi hk.
3 04.11.2022
2022/190
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Kurtluca Mahallesi, Kurtluca Camiinde yapılacak olan restorasyon çalışması Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile tamamlanabilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesi hk.
4 04.11.2022
2022/191
14-20 Kasım 2022 tarihlerinde Denizli’de gerçekleştirilmesi planlanan “Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Sorgulama Temelli Matematik Uygulamaları Eğitmen Eğitimi 2” projesinin Belediyemiz işbirliği ile yürütülebilmesi için Denizli Pamukkale Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezinin TÜBİTAK destekli projesi için Belediyemiz ile protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonuna havalesi hk.
5 04.11.2022
2022/192
Eğitimciler Birliği Sendikası Denizli 1 nolu Şubesi ile Belediyemiz arasında “Bir Bilenle Bilge Nesil” kitap okuma ve kompozisyon yazma yarışmasına ilişkin işbirliği protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonuna havalesi hk.
6 04.11.2022
2022/193
Mülkiyeti Belediyemize ait Pamukkale İlçesi, Koyunaliler Mahallesi, 8843 ada, 1 parsel nolu, 2.990,52 m² sahalı taşınmazın Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı yeni açılması planlanan Jandarma Karakol Komutanlığı için hizmet binası yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) adına Denizli İl Jandarma Komutanlığına tahsisi uygun görüldüğü takdirde protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'ye yetki verilmesi konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
7 04.11.2022
2022/194
Belediyemiz sınırları içinde oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve nakli, cadde, sokak vb. alanların süpürülmesi, semt pazarlarının temizlenmesi işleri için, 2 adet çöp toplama aracı, 1 adet vakumlu yol süpürme aracı ve 1 adet su tankerin (arazöz) satın alınabilmesi için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
8 04.11.2022
2022/195
Belediyemiz olarak, 61 mahallede geniş bir coğrafi alanda hizmet vermekte olup, bu hizmetlerin sağlanmasında araç filosu önem taşıdığından, seri üretime geçilen yerli ve milli aracımız (TOGG) dan 10 adet otomobil satın alınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
9 04.11.2022
2022/196
Hamburger Turkey Kağıt Üretim ve Tic. Ltd. Şti.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 365 ada, 3 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 04.11.2022
2022/197
 Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 2717 ada, 10 nolu parsel ile ilgili hazırlattıkları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 04.11.2022
2022/198
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, 2691 ada ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
12 04.11.2022
2022/199
Anafartalar Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3251 nolu imar adası ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 04.11.2022
2022/200
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Mollabağ Mahallesi, 218 ada, 167 nolu parseldeki tescilli yapı (Hüdai Oral Evi) ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin  uygun görüldüğü ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmasının oyçokluğu ile kabulü hk.
14 04.11.2022
2022/201
Maun Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.; Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Koyunaliler Mahallesi, 511 ada, 13 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinden vazgeçtiğinden, karar almaya gerek olmadığına ve evrakın Dairesine iade edilmesi hk.
15 04.11.2022
2022/202
Kardeş şehrimiz olan Moldova Gagavuz Yeri Özerk bölgesine bağlı Komrat İli, Kıpçak Belediyelerimizin yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, turizm, sanat, spor vb. alanlarda ortak faaliyet ve projeler gerçekleştirilerek işbirliği ile hizmet üretilmesi kapsamında 05/11/2022-09/11/2022 tarihleri arasında yapılacak teknik çalışma ziyareti için Belediye Başkanı ve belirlenen Meclis Üyelerin görevlendirilmesi ve harcırahlarının Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden karşılanmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
16 04.11.2022
2022/203
2022 Mali Yılı Bütçesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ekli cetvelde gösterilen bütçe tertiplerine toplam 10.000.000,00-TL ödeneğin Fen İşleri Müdürlüğü bütçesindeki “Sosyal Tesisler” tertibinden aktarılmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
17 04.11.2022
2022/204
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Kurtluca Mahallesi, Kurtluca Camiinde yapılacak olan restorasyon çalışması Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılacak olup, söz konusu restorasyonun tamamlanabilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun  görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
18 04.11.2022
2022/205
14-20 Kasım 2022 tarihlerinde Denizli’de gerçekleştirilmesi planlanan “Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Sorgulama Temelli Matematik Uygulamaları Eğitmen Eğitimi 2” projesinin Belediyemiz işbirliği ile yürütülebilmesi için Denizli Pamukkale Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezinin TÜBİTAK destekli projesi için Belediyemiz ile protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun  görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
19 04.11.2022
2022/206
Denizli İli Ortaöğretim öğrencilerinin niteliklerini, gelişimlerini ve kültürlerini artırmak amacıyla bir bilenle bilge nesil projesinin uygulanması kapsamında kültür ve edebiyat kategorisi giderlerinin karşılanması ve öğrencilerin bu bakımlardan gelişimlerini sağlamak amacıyla Eğitimciler Birliği Sendikası Denizli 1 Nolu Şubesi ile Belediyemiz arasında “Bir Bilenle Bilge Nesil” kitap okuma ve kompozisyon yazma yarışmasına ilişkin işbirliği protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin  uygun  görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
20 04.11.2022
2022/207
Mülkiyeti Pamukkale Belediyesi adına kayıtlı, Koyunaliler Mahallesi, 8843 ada, 1 parsel nolu, 2.990,52 m² sahalı taşınmazın Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı yeni açılması planlanan Jandarma Karakol Komutanlığı için hizmet binası yapılmak üzer 25 (yirmibeş) yıl süre ile bedelsiz olarak İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) adına Denizli İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilerek Belediyemiz ile protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
21 04.11.2022
2022/208
Belediyemiz sınırları içinde oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve nakli, cadde, sokak vb. alanların süpürülmesi, semt pazarlarının temizlenmesi ile çevre temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet 6+1 m³ çöp toplama aracı, 1 adet 5,5 m³ vakumlu yol süpürme aracı ve 1 adet su tankerinin (arazöz) satın alınmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
22 04.11.2022
2022/209
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere seri üretime geçilen yerli ve milli aracımızdan (TOGG) 10 adet otomobilin satın alınmasının  uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
23 04.11.2022
2022/210
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 2717 ada, 10 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun   görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
24 04.11.2022
2022/211
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, 2691 ada ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
25 04.11.2022
2022/212
Anafartalar Mahallesi idari sınırları içerisinde Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3251 nolu imar adası ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
26 04.11.2022
2022/213
Belediye Meclisinin aralık ayı toplantısının “02 Aralık 2022 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.