İMAR MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU (Irlıganlı)

26-09-2022

İMAR MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU (Irlıganlı)

İLAN

PAMUKKALE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

 Tapunun Denizli ili Pamukkale ilçesi, Irlıgalı mahallesi, 814, 920, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 938, 939, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 956, 957, 958, 959, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1192, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1260, 1261, 1925, 1926, 1939, 1940, 1949, 1950 nolu parseller, 101 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller, 102 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller, 103 ada 1, 2, 3, 4 nolu parseller, 104 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parseller 105 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nolu parseller, 135 ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nolu parseller, 138 ada 1 nolu parsel, 147 ada 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsel, 151 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller, 168 ada 8, 9, 10, 11, 12 nolu parseller, 170 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller, 176 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller, 206 ada 1 nolu parsel, 207 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller, 208 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nolu parseller, 209 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nolu parseller, 210 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 nolu parseller, 212 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nolu parseller, 213 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller, 216 ada 1 nolu parsel, 217 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parseller, 218 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nolu parseller, 224 ada 1, 2, 3 nolu parseller, 225 ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nolu parseller, 232 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller, 241 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nolu parseller, 242 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 nolu parseller, 244 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu parseller, 254 ada 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nolu parseller, 255 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nolu parseller, 256 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller, 259 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parseller, 260 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parseller, 261 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller, 262 ada 1 nolu parsel, 316 ada 3 nolu parsel, 321 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller, 322 ada 1, 2 nolu parseller, 323 ada 1, 2, 3 nolu parseller, 324 ada 1, 2, 3, 4 nolu parseller, 326 ada 1 nolu parsel, 327 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller, 328 ada 1, 2 nolu parseller, 329 ada 1 nolu parsel, 330 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller, 331 ada  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu parseller, 332 ada 1, 2, 3, 4 nolu parseller, 333 ada 1, 2, 3, 6 nolu parseller, 334 ada 1, 2, 3 nolu parseller, 335 ada 1, 2, 3 nolu parseller, 336 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller, 337 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parseller, 338 ada 1, 2, 3, 4 nolu parseller, 339 ada 1, 2, 3 nolu parseller, 340 ada 1, 2 nolu parseller, 342 ada  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19 nolu parseller, 344 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu alanı kapsayacak şekilde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulama yönetmeliğinin 10. maddesine göre düzenleme sınırının geçirilmesi, aynı yönetmeliğin 25. maddesine göre ada dağıtım ve parselasyon planlarının 07/09/2022 tarih 486 sayılı Pamukkale Belediyesi'nin encümen kararı ile kabul edilmiş, 5216 sayılı Büyük Şehir Belediye Kanunu'nun 7 nci maddesinin (b) bendine göre, Denizli Büyük Şehir Belediyesi'nin 22/09/2022 tarih 1312 sayılı encümen kararı ile onaylanmıştır. Parselasyon planları aynı kanunun 19. maddesine istinaden Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilan panosunda ve Irlıganlı Mahalle Muhtarlığında 26/09/2022 tarihinde askıya çıkartılacak olup, 26/10/2022 tarihinde askıdan indirilecektir. Bir aylık askı müddeti içinde bu imar uygulamasına karşı Belediye Başkanlığına itiraz edilebilir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesine istinaden sahip ve ilgililere tebliğ olunur.

Ayrıca 22 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan arazi ve arsa düzenlenmeleri hakkında yönetmeliğin 4. Bölüm Madde 26 (1) Düzenleme alanının büyüklüğü, parsel maliki ve parsellerdeki hissedar sayısının çokluğu, bu kişilerin bulundukları yer itibarıyla birebir tebligat yapılamaması ya da adres kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerde bulunmaması gibi nedenlerle karşılaşılacak zorluklar dikkate alınarak parselasyon planlarının bir ay müddetle ilgili belediyede ya da valilikte askıya çıkarılması, internet sitesinde yayımlanması, belediye duyurusu, gazete ve benzeri mutat vasıtalarla da duyurulması ile düzenleme sahasındaki taşınmaz maliklerine tebliğ edilmiş sayılır. denildiğinden, Pamukkale Belediyesi internet sitesinden, Pamukkale Belediyesi askı panosundan ve Irlıganlı Mahallesi Muhtarı tarafından parsel sahip ve ilgililere tebliğ olur.