Akköy ve Karahayıt 18. madde İmar Uygulaması

22-11-2022

Akköy ve Karahayıt 18. madde İmar Uygulaması

İLAN

PAMUKKALE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

Tapunun Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Akköy mahallesi 201,  202,  205,  206,  210, 211,  215, 217, 573, 576, 577, 579, 580, 581,  582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 604, 605, 607, 612, 613, 618, 619, 621, 622, 623,  624, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 638, 641, 642, 646, 647, 648, 649, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 659, 663, 664, 668, 669, 670, 671, 676, 677, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 694, 695, 698, 699, 700, 702, 703, 704, 705, 723, 731, 732, 733, 734, 747, 748,  753, 754, 760, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 795, 796, 1030, 1042, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1062, 1064, 1066, 1068, 1070, 1075, 1097, 1098, 1101, 1102, 1103, 1104, 1143, 1144, 1184, 1185, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194,  1206, 1207, 1211, 1212, 1222, 1223, 1228, 1229, 1230, 1336, 1337, 1985, 2023, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2063, 2064, 2065, 121/1, 121/2, 143/1, 143/2, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 159/1, 159/2, 160/1, 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 171/7, 171/9, 171/10, 171/11, 176/1, 176/2,    177/1, 177/2, 177/3, 177/4, 177/5, 177/6, 177/7, 177/8, 182/1, 182/2, 182/3, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 193/1, 193/2, 193/3, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 194/5, 194/6, 194/7, 194/8, 194/9, 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 199/1, 200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 200/5 nolu parsellerin ve Karahayıt Mahallesi 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 102/6, 102/7, 102/8, 102/9, 102/10, 102/11, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10, 104/11, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 188/5, 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 188/36, 188/37, nolu parsellerin bulunduğu alanı kapsayacak şekilde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde İmar Uygulaması yapılmaktadır. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilan panosunda ve Akköy Mahalle Muhtarlığında 22/11/2022 tarihinde askıya çıkartılacak olup, 07/12/2022 tarihinde askıdan indirilecektir. 15 günlük askı süresi içinde bu imar uygulamasına karşı Belediye Başkanlığına itiraz edilebilir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesine istinaden sahip ve ilgililere tebliğ olunur.

Ayrıca 22 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan arazi ve arsa düzenlenmeleri hakkında yönetmeliğin 4. Bölüm Madde 26 (1) Düzenleme alanının büyüklüğü, parsel maliki ve parsellerdeki hissedar sayısının çokluğu, bu kişilerin bulundukları yer itibarıyla birebir tebligat yapılamaması ya da adres kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerde bulunmaması gibi nedenlerle karşılaşılacak zorluklar dikkate alınarak parselasyon planlarının bir ay müddetle ilgili belediyede ya da valilikte askıya çıkarılması, internet sitesinde yayımlanması, belediye duyurusu, gazete ve benzeri mutat vasıtalarla da duyurulması ile düzenleme sahasındaki taşınmaz maliklerine tebliğ edilmiş sayılır. denildiğinden, Pamukkale Belediyesi internet sitesinden, Pamukkale Belediyesi askı panosundan ve Akköy Mahallesi Muhtarı tarafından parsel sahip ve ilgililere tebliğ olur.