Deliktaş ve Fatih Mahalleleri Metruk Yapı İlanı

02-12-2022

Deliktaş ve Fatih Mahalleleri Metruk Yapı İlanı

Tapunun Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi 5650 Ada 5 parseldeki ve Fatih Mahallesi 1933 Sokak No: 7/1 adresindeki metruk yapının mal sahibine belediyemizce ulaşılamamıştır. Pamukkale Kaymakamlığı Metruk binalar Komisyon Kararı, 7181 Sayılı Tapu Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. maddesi gereği metruk yapının 30 gün içerisinde güvenlik önlemleri alınması veya yıkılması gerekmektedir. Yıkılmaması halinde yıkım işlemi belediyemizce yapılarak yıkım masrafı %20 fazlasıyla  tapu sahiplerinden tahsil edilecektir. Konu ile ilgili alakalı bilgi ve itiraz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.