İhale İlanı

07-12-2022

İhale İlanı

                                                                                                                                      İLAN
                                                                                                       PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Mülkiyeti ve/veya sorumluluğu Pamukkale İlçe Belediyemize ait olan;  aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen taşınmazlar, Pamukkale Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir. İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde İncilipınar Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı, No: 234 adresinde bulunan Pamukkale İlçe Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
Madde 1- İhaleler, 21 Aralık 2022 tarihinde Çarşamba günü Pamukkale Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
Madde 2- İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde Pamukkale Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde  ücretsiz olarak görülebilir.
Madde 3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Pamukkale Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri ve/veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.
Madde 4- İsteklilerden istenen belgeler;
     A.  Gerçek Kişiler;
    1) Tebligat için muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi. (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge).
    2) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).
    3) Vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).
    4) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
     B.   Tüzel Kişiler;
    1) Tebligat için adres beyanı.
    2) Şirketin Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname, ihale yılı içinde alınmış oda sicil kayıt belgesi.
    3) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
     C.   Ortak girişimler; Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
Madde 5- İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.
Madde 6- Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sade tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 7- Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 8- İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır.
Madde 9- Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine göre Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
Madde 10- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.       
KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
Sıra No KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN ADRESİ KULLANIM AMACI MUHAMMEN BEDEL KİRA SÜRESİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE
TARİH/SAAT
1 Akköy Mah. Tevfik Kartay (Çerkez) Cad. No: 30 Konut 105 m² 800,00.-TL/AY 3 YIL 864,00.-TL 21/12/2022
10.00
2 Aktepe Mahallesi, 2403 Sokak, No: 34/A Market 501,85 m²  7.500,00.-TL+KDV/AY 10 YIL 27.000,00.-TL 21/12/2022
10.02
3 Asmalıevler  Mah. Eski Acıpayam Cad. No: 28/1   Büfe 35 m² 750,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 810,00.-TL 21/12/2022
10.04
4 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 19                                                             Dükkan 15 m² 1.320,00.-TL/AY 3 YIL 1.425,60.-TL 21/12/2022
10.06
5 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 9   Dükkan 15 m² 1.320,00.-TL/AY 3 YIL 1.425,60.-TL 21/12/2022
10.08
6 Eldenizli Mah. Eldenizli Sok. No: 41/3  Konut 87 m² 750,00.-TL/AY 3 YIL 810,00.-TL 21/12/2022
10.10
7 Fatih Mah. 1922/2 Sok. No: 5 Spor Kompleksi
(Halı Saha ve İdari Bina) 
Halı Saha: 818 m²
İdari Bina: 41 m²
Toplam Alan: 1.515 m² 
4.500,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 4.860,00.-TL 21/12/2022
10.12
8 Fatih Mah. 1925/7 Sok. No: 1/1
(Fatih Kapalı Pazar yeri önü park alanı içinde)
ATM Alanı 6 m² 17.500,00.-TL/YIL 3 YIL 1.575,00.-TL 21/12/2022
10.14
9 Haytabey Mah. Haytabey Küme Evleri Tarla 1.185,21 m² 1.200,00.-TL/YIL 3 YIL 108,00.-TL 21/12/2022
10.16
10 İncilipınar Mah. 1222 Sok. No: 36  Büfe Ekli projesi dâhilinde istekli tarafından yapılacak Büfe: 11,82 m² 750,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 810,00.-TL 21/12/2022
10.18
11 Karahayıt Mah. 153 Çevreyolu Sok. No: 2 Spor Kompleksi
(Halı Saha ve İdari Bina)
Halı Saha: 805 m²
İdari Bina: 68 m²
1.500,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 1.620,00.-TL 21/12/2022
10.20
12 Karataş Mah. Karataş Sok. No: 49/B                                                              Kahvehane  50,72 m² 350,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 378,00.-TL 21/12/2022
10.22
13 Karşıyaka Mah. 2346/2 Sok. No: 1  Kafeterya 93 m² 4.500,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 4.860,00.-TL 21/12/2022
10.24
14 Kervansaray Mah. Acıpayam Bulv. No: 72  Büfe 32 m² 800,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 864,00.-TL 21/12/2022
10.26
15 Kervansaray Mah. Barbaros Bulv. No: 126 Dükkan 67,6 m² 1.750,00.-TL/AY 3 YIL 1.890,00.-TL 21/12/2022
10.28
16 Küçükdere Mah. Küçükdere Sok. No: 151/A  Dükkan 150,86 m² 1.250,00.-TL/AY 3 YIL 1.350,00.-TL 21/12/2022
10.30
17 Pamukkale Mah. Simge Sok. No: 4 Spor Kompleksi
(Halı Saha, İdari Bina ve Büfe)
Halı Saha: 805 m²
İdari Bina: 42 m²
Büfe: 9 m²
1.750,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 1.890,00.-TL 21/12/2022
10.32
18 Pınarkent Mah. Cumhuriyet Cad. No: 187/D      Büfe 17,94 m² 500,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 540,00.-TL 21/12/2022
10.34
19 Pınarkent Mah. 199 Sok. Tarla 3.000 m² 5.000,00.-TL/YIL 3 YIL 450,00.-TL 21/12/2022
10.36
20 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/4 Sanayi Dükkanı 40 m² 600,00.-TL/AY 3 YIL 648,00.-TL 21/12/2022
10.38
21 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan açık ve kapalı pazaryerleri Açık ve Kapalı Pazaryerleri 40 adet Açık  
9 adet Kapalı Pazaryeri
37.000,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 39.960,00.-TL 21/12/2022
10.40