Akköy Mahallesi Metruk Bina

13-12-2022

Akköy Mahallesi Metruk Bina

Tapunun Pamukkale İlçesi, Akköy Mahallesi 0 Ada 1056 parseldeki ve Akköy Mahallesi  Aziziye ( Mahmut Sönmez Caddesi ) No: 25 adresindeki metruk yapı, ahır ve çatısı yıkılmış yapının mal sahibine belediyemizce ulaşılamamıştır. Pamukkale Kaymakamlığı Metruk binalar Komisyon Kararı, 7181 Sayılı Tapu Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. maddesi gereği metruk yapının 30 gün içerisinde güvenlik önlemleri alınması veya yıkılması gerekmektedir. Yıkılmaması halinde yıkım işlemi belediyemizce yapılarak yıkım masrafı %20 fazlasıyla  tapu sahiplerinden tahsil edilecektir. Konu ile ilgili alakalı bilgi ve itiraz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.