Uzunpınar Mahallesi Metruk Bina

27-12-2022

Uzunpınar Mahallesi Metruk Bina

Tapunun Pamukkale İlçesi, Uzunpınar Mahallesi 267 Ada 2 parselde ve Uzunpınar Mahallesi 207 Sokak Bila No adresindeki metruk yapının mal sahibine belediyemizce ulaşılamamıştır. Pamukkale Kaymakamlığı Metruk binalar Komisyon Kararı, 7181 Sayılı Tapu Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. maddesi gereği metruk yapının 30 gün içerisinde güvenlik önlemleri alınması veya yıkılması gerekmektedir. Yıkılmaması halinde yıkım işlemi belediyemizce yapılarak yıkım masrafının %20 fazlasıyla tapu sahiplerinden tahsil edilecektir. Konu ile ilgili alakalı bilgi ve itiraz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.