2023 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

29-05-2023

2023 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.
PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN
HAZİRAN AYI TOPLANTI GÜNDEMİ
 
Birleşim Tarihi : 02 Haziran 2023
Gün ve Saati : Cuma - 15.00
 
K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :
 
  -    Yoklama ve toplantının açılışı,
 
1- Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Çömleksaz mevkii, 424 ada, 12 parselde tevhit şartının kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2023 tarih ve 81463 sayılı yazısı,
 
2- Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 9006 ada, 1 nolu parseli ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2023 tarih ve 81466 sayılı yazısı,
 
3-   Anafartalar Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3251 ada, 15 nolu parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2023 tarih ve 81467 sayılı yazısı,
 
4-  Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 1773 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2023 tarih ve 81468 sayılı yazısı,
 
KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;
 
5- ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3688 ada,                 6 nolu parselin doğusundaki park ve trafo ve park alanına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,
 
6- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 598 nolu parselin batısında bulunan tescil harici alan ve çevresine ait 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,
 
7-   Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.
 
 
                                                         29/05/2023 
                                                                                                                                        
                                                             
                                           Ayhan SOYFİDAN 
                                         Belediye Başkan V.