2023 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

08-06-2023

2023 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 YILI HAZİRAN AYI

02 HAZİRAN 2023 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 02.06.2023
2023/100
Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Çömleksaz mevkii, 424 ada, 12 parselde tevhit şartının kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2 02.06.2023
2023/101
Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 9006 ada, 1 nolu parseli ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 02.06.2023
2023/102
Anafartalar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3251 ada, 15 nolu parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 02.06.2023
2023/103
Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 1773 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 02.06.2023
2023/104
09-10 Haziran 2023 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan “6 Şubat 2023 Kahramanmaraş (Türkiye) Depremleri ve Çıkarılması Gereken Dersler Uluslararası Sempozyumu" etkinliğinde Belediyemizin de düzenleyen kuruluşlar arasında yer almak ve sempozyuma kurumsal katkı sağlamak amacıyla Pamukkale Üniversitesi ile Belediyemiz arasında “İşbirliği Protokolü” yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
6 02.06.2023
2023/105
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3688 ada, 6 parselin doğusundaki trafo ve park alanı ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
7 02.06.2023
2023/106
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 598 nolu parselin batısında bulunan tescil harici alan ve çevresine ait hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
8 02.06.2023
2023/107
Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 9006 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
9 02.06.2023
2023/108
Anafartalar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3251 ada, 15 nolu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
10 02.06.2023
2023/109
Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 1773 ada, 1 parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
11 02.06.2023
2023/110
9-10 Haziran 2023 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan Japonya'dan, Çin'den ve Türkiye'den davetli konuşmacıların sunum yapacakları “6 Şubat 2023 Kahramanmaraş (Türkiye) Depremleri ve Çıkarılması Gereken Dersler Uluslararası Sempozyumu” etkinliğinde Belediyemizin de düzenleyen kuruluşlar arasında yer almak ve sempozyuma kurumsal katkı sağlamak amacıyla Pamukkale Üniversitesi ile Belediyemiz arasında işbirliği protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi ve yapılacak harcamaların ilgili bütçe kaleminden ödenmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
12 02.06.2023
2023/111
Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısının “07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.