2023 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

03-07-2023

2023 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

TEMMUZ AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

      

       Birleşim Tarihi  :    07 Temmuz 2023

       Gün ve Saati       :    Cuma - 15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPOR;

 

1-    Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Çömleksaz mevkii, 424 ada, 12 parselde tevhit şartının kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

2-   Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                            03/07/2023

                                                                                                                                  Avni ÖRKİ

                                                                                                                             Belediye Başkanı