2023 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

11-07-2023

2023 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 YILI TEMMUZ AYI

07 TEMMUZ 2023 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 07.07.2023
2023/112
Pınarkent Mahallesi idari sınırlan içerisinde Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Çömleksaz Mevkii, 424 ada, l2 parselde tevhit şartının kaldırılması ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
2 07.07.2023
2023/113
Pamukkale İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Hürriyet, Kayıhan ve Asmalıevler Mahallesinde altyapı nedeniyle bozulan yolların Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması, bu hususta Belediyemiz ile Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi  konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
3 07.07.2023
2023/114
Pamukkale Belediye Meclisinin 11/04/2023 tarihli 2023/78 sayılı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 23/05/2023 tarihli 327 sayılı kararları ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı ve Eldenizli Mahallesi güneybatı kesimi ile ilgili 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin  incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 07.07.2023
2023/115
Pamukkale Belediye Meclisinin 11/04/2023 tarihli 2023/79 sayılı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 23/05/2023 tarihli 328 sayılı kararları ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi kuzeybatı kesimi ile ilgili 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin  incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 07.07.2023
2023/116
Pamukkale İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Hürriyet, Kayıhan ve Asmalıevler Mahallesinde altyapı nedeniyle bozulan yolların Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması, bu hususta Belediyemiz ile Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
6 07.07.2023
2023/117
Belediye Meclisinin Ağustos ayı toplantısının “04 Ağustos 2023 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.