2023 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

09-08-2023

2023 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 YILI AĞUSTOS AYI 04 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 04.08.2023
2023/118
Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında verilecek olan eğitim yardımı süresinin, yardım miktarının ve sayısının belirlenmesi, yapılacak olan harcamaların Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Geçlik, Spor ve Eğitim  Komisyonuna havalesi hk.
2 04.08.2023
2023/119
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 5630 ada, 5 nolu parselin batısında bulunan Trafo Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun  incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 04.08.2023
2023/120
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesi idari sınırları içerisinde mahkeme kararı ile hukuken plansız durumda kalan 1614 - 1615 nolu imar adaları ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 04.08.2023
2023/121
Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş.'nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karakurt Mahallesi sınırları içerisinde doğal gaz dağıtım faaliyetleri kapsamında ekte yerleşim krokisi ve teknik detayları verilen 1 (bir) adet Bölge Regülatör İstasyonu için gerekli izin ve onayın verilmesi talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 04.08.2023
2023/122
Pamukkale Belediye Meclisinin 11/04/2023 tarihli 2023/78 sayılı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 23/05/2023 tarihli 327 sayılı kararları ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı ve Eldenizli Mahallesi güneybatı kesimi ile ilgili 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
6 04.08.2023
2023/123
Pamukkale Belediye Meclisinin 11/04/2023 tarih ve 2023/79 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 23/05/2023 tarih ve 328 sayılı kararıyla onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi kuzeybatı kesimi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisindeki yapılan itirazların uygun görülmediğine İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
7 04.08.2023
2023/124
Pamukkale Belediyesi 2023 yılı Ücretler Tarifesinin Fen İşleri Müdürlüğü İle İlgili Ücretler bölümünün 4.maddesinde yer alan “Altyapı Kazı İzin Harcı” kısmındaki ücretlerin, ekli tabloda yer alan ücretlere göre güncellenmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
8 04.08.2023
2023/125
15-16 Ağustos 2023 tarihlerinde Denizli Açık Hava Tiyatrosunda Belediyemiz işbirliği ile yapılacak olan etkinlik çerçevesinde Denizli Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği ile Belediyemiz arasında işbirliği protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesi hk.
9 04.08.2023
2023/126
İlçemiz sınırlarında ikamet eden ve devlet okullarında eğitim gören 2500 ortaokul ve lise öğrencilerine 2023-2024 eğitim öğretim yılında 8 ay süreli verilmek üzere; aylık 500,00-TL eğitim yardımı yapılması, yapılacak olan harcamaların Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2023 ve 2024 yılı ilgili bütçe kaleminden ödenmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
10 04.08.2023
2023/127
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin; Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 5630 ada, 5 nolu parselin batısında bulunan Trafo Alanı ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair  İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
11 04.08.2023
2023/128
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesi idari sınırları içerisinde mahkeme kararı ile hukuken plansız durumda kalan 1614-1615 nolu imar adaları ve çevresi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
12 04.08.2023
2023/129
Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karakurt Mahallesi sınırları içerisinde doğal gaz dağıtım faaliyetleri kapsamında 1 adet Bölge Regülatör İstasyonu için Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş.’nin yazı ekindeki yerleşim krokisindeki şekliyle izin verilmesinin uygun görüldüğü dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
13 04.08.2023
2023/130
Pamukkale Belediyesi 2023 yılı Ücretler Tarifesinin “Fen İşleri Müdürlüğü İle İlgili Ücretler” bölümünün 4.maddesinde yer alan “Altyapı Kazı İzin Harcı” kısmında yer alan ücretlerin güncellenmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile  kabulü hk.
14 04.08.2023
2023/131
15-16 Ağustos 2023 tarihlerinde Denizli Açık Hava Tiyatrosunda Belediyemiz işbirliği ile yapılacak olan etkinlik çerçevesinde Denizli Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği ile Belediyemiz arasında işbirliği protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Kültür ve Turizm Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
15 04.08.2023
2023/132
Belediye Meclisinin Eylül ayı toplantısının “01 Eylül 2023 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.