2023 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

08-11-2023

2023 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

2023 YILI KASIM AYI 03 KASIM 2023 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 03.11.2023
2023/166
Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Müdürlük faaliyetlerinin daha etkin, verimli, hızlı ve kaliteli yürütülmesi amacıyla yeni ilaveler yapılması ve güncelliğini yitiren kısımların çıkartılması suretiyle yeniden düzenlenen görev ve çalışma yönetmeliğinin kabulü ile önceki görev ve çalışma yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
2 03.11.2023
2023/167
Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi, 6079 ada, 3 parsel nolu, 522,13m² sahalı taşınmazın son katının İl Sağlık Müdürlüğü hizmetlerinde (Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi ve Cumhuriyet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) kullanmak üzere Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilip edilmeyeceği, tahsisi uygun görüldüğü takdirde protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'ye yetki verilmesi konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
3 03.11.2023
2023/168
Pamukkale Belediye Meclisinin 04/08/2023 tarih 2023/128, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/08/2023 tarih 511 sayılı kararları ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesi idari sınırları içerisinde mahkeme kararıyla hukuken plansız durumda kalan 1614, 1615 nolu imar adaları ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 03.11.2023
2023/169
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesi, 29 nolu imar adasında imar hatlarının, ada ayrım sınırlarının ve kitle durumlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 03.11.2023
2023/170
Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6544 ada, 2 parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 03.11.2023
2023/171
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesi muhtelif adalarda imar hatlarının ve yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
7 03.11.2023
2023/172
Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Müdürlük faaliyetlerinin daha etkin, verimli, hızlı ve kaliteli yürütülmesi amacıyla yeni ilaveler yapılması ve güncelliğini yitiren kısımların çıkartılması suretiyle yeniden düzenlenen görev ve çalışma yönetmeliğinin kabulü ile önceki görev ve çalışma yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasının  uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
8 03.11.2023
2023/173
Mülkiyeti Pamukkale Belediyesi adına kayıtlı, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6079 ada, 3 parsel nolu, 522,13 m² sahalı taşınmazın son katının İl Sağlık Müdürlüğü hizmetlerinde (Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi ve Cumhuriyet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) kullanılmak üzere 10 (on) yıl süre ile bedelsiz olarak Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilerek Belediyemiz ile protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin  uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
9 03.11.2023
2023/174
Pamukkale Belediye Meclisinin 04/08/2023 tarih 2023/128, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/08/2023 tarih 511 sayılı kararı ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesi idari sınırları içerisinde, Mahkeme kararıyla hukuken plansız durumda kalan 1614, 1615 nolu imar adaları ve çevresi ile ilgili 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazların uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
10 03.11.2023
2023/175
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesi, 29 nolu imar adasında imar hatlarının, ada ayrım sınırlarının ve kitle durumlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
11 03.11.2023
2023/176
Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6544 ada, 2 nolu parselle ilgili hazırlattığı ekli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
12 03.11.2023
2023/177
Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısının “01 Aralık 2023 Cuma günü  saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk