2023 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

27-11-2023

2023 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

ARALIK AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

       Birleşim Tarihi  :    01 Aralık 2023

       Gün ve Saati       :    Cuma -15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                        :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

 

1-    Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında fiilen çalışmakta olan Kamu görevlilerine yönelik olarak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre yetkili sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye 2024 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerine kadar yetki verilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.11.2023 tarih ve 96878 sayılı yazısı,

 

2-    Zümrüt Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 156 ve 2026 parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2023 tarih ve 97154 sayılı yazısı,

 

3-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, 9454 ada, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parsellerin imar hatlarının, fonksiyon, ada ayrım sınırlarının ve kitle durumlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2023 tarih ve 97155 sayılı yazısı,

 

4-    Pamukkale Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarih 2023/145 sayılı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/09/2023 tarih 571 sayılı kararları ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 598 nolu parselin batısında bulunan Tescil Harici Alan ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2023 tarih ve 97160 sayılı yazısı,

 

 5-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.