İLANEN TEBLİĞ

06-12-2023

İLANEN TEBLİĞ

İLANEN TEBLİĞ 

EK Listede ; Adı Soyadı , T.C. Kimlik Numarası , Vergi Numarası , Vergi Borcu Miktarı yazılı 
olan mükelleflerimizin amme borçları vadesinde ödenmemiş olup , bildirmiş oldukları 
adreslerinde bulunmadıklarından ; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu , 6183 Sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 103,104,105 
ve 106’ncı maddeleri ve yine aynı kanununun 100’üncü maddesine istinaden resmi tebliğ 
yapılacağı ;

1. İş bu ilan tarihinden başlayarak 15 gün içinde Pamukkale Belediye Başkanlığı Mali 
Hizmetler Müdürlüğü’ ne bizzat müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup ile açık 
adreslerini bildirmeleri , 
2. Bu Bildirimde bulunan mükelleflere süresi ile kayıtlı olmak üzere 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanunu’nun 103,104,105 ve 106’ncı maddeleri ve yine aynı Kanunu’nun 100’üncü 
maddesine istinaden resmi tebliğ yapılacağı,
3. İlan tarihinden başlayarak 15 gün içerisinde Pamukkale Belediye Başkanlığı Mali 
Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmemiş ve adreslerini bildirmemiş olanlara 15 
gün sonunda tebliğ yapılmış olacağı , ilgililere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna istinaden işlem yapılacağı ilanen tebliğ olunur.

EKİ:
2 Adet Borçlu Mükellef Listesi 

İLETİŞİM BİLGİLERİ :
ADRES: İNCİLİPINAR MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULVARI NO:234 PAMUKKALE DENİZLİ
TELEFON : 0258 296 96 96

Ekli Dosyalar