2024 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

09-01-2024

2024 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2024 YILI OCAK AYI

05 OCAK 2024 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 05.01.2024
2024/01
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekli I Sayılı Kadro İhdas Cetveli (memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) Cetvellerinin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
2 05.01.2024
2024/02
Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde çalışan personellere ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin 01 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen miktarda yükseltilmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
3 05.01.2024
2024/03
Belediyemizde 2024 yılında tekniker kadrosuna karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanlarını geçmemek üzere 01.01.2024-31.12.2024 tarihlerinde geçerli olmak kaydıyla sözleşmeli personele ödenecek ücretin tespiti konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
4 05.01.2024
2024/04
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Programı Kapsamında Ücretsiz Aşı Temini ve Uygulanması Protokolünün 10.maddesine istinaden ilçemiz genelinde bulunan hayvan aşılamalarının yapılabilmesi için Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirmek üzere protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Tarım Komisyonuna havalesi hk.
5 05.01.2024
2024/05
İlçemiz sınırları içerisindeki sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması için Denizli Büyükşehir Belediyesinin Karakurt Mahallemiz sınırları içerisinde bulunan “Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi”nin Belediyemiz ile ortak kullanılması amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemiz arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirmek üzere protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Tarım Komisyonuna havalesi hk.
6 05.01.2024
2024/06
İl Jandarma Komutanlığının Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi, 9169 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 05.01.2024
2024/07
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Uzunpınar Mahallesi, 169 ada, 7, 9 nolu parseller ve çevresi ile ilgili 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 05.01.2024
2024/08
5 Kişilik Denetim Komisyonu Üyeliğine yapılan gizli oylama sonucunda; Hüseyin KAYA, Sevgi ÇÖLHAN, Oral BAŞ, Bilal GÜNER ve Emin TEKİN’in seçildiği hk.
9 05.01.2024
2024/09
Pamukkale İlçe sınırlarımız içerisindeki liglere katılan amatör spor kulüplerine toplam 1.500.000,00-TL nakdi yardım yapılması ve yapılacak harcamaların Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonuna havalesi hk.
10 05.01.2024
2024/10
Mülkiyetleri Belediyemiz adına kayıtlı; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Aile Sağlığı Merkezi alanı olarak planlı Anafartalar (tapuda Dokuzkavaklar) Mahallesi, 3251 ada, 15 parsel nolu, 630,00 m² sahalı taşınmazın “Aile Sağlığı Merkezi”, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Sağlık Tesisi alanı olarak planlı Cumhuriyet (tapuda İstiklal) Mahallesi, 6079 ada, 3 parsel nolu, 522,13 m² sahalı taşınmazın ara katı (1.kat) ile beraber binanın tamamının “Sağlıklı Hayat Merkezi” olarak kullanılmak üzere Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
11 05.01.2024
2024/11
Zümrüt Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 156 ve 2026 parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklif dosyasında eksik olduğu tespit edilen kurum görüşleri ve jeolojik etütlerin tamamlanmasından sonra daha ayrıntılı bir çalışma yapılmak üzere konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
12 05.01.2024
2024/12
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, 9454 ada, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parsellerin imar hatlarının, fonksiyon, ada ayrım sınırlarının ve kitle durumlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
13 05.01.2024
2024/13
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen uygun olarak düzenlenen Ek 1 – I Sayılı Kadro İhdas Cetveli, Ek 2- II sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli, Ek 3- III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli ve Ek 4- IV sayılı Dolu Boş Kadro Durumu Cetvellerinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
14 05.01.2024
2024/14
Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele ödenecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin 2024 Yılı Merkezi Bütçe Kanununda belirtildiği gibi 01 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 2.470,00-TL’ye yükseltilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
15 05.01.2024
2024/15
Belediyemizde 2024 yılında 1 tekniker kadrosuna karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl Ocak ayının ve Temmuz ayının ilk haftasında yayınlanan Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesinde değişiklik söz konusu olduğunda veya söz konusu genelgenin (2) sayılı cetvelinde yayınlanacak olan ek ödeme tutarlarının ek ücret olarak verilmesine ve 01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere sözleşmeli personele ödenecek ücretin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
16 05.01.2024
2024/16
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Programı Kapsamında Ücretsiz Aşı Temini ve Uygulanması Protokolünün 10.maddesine istinaden ilçemiz genelinde bulunan hayvan aşılamalarının yapılabilmesi için Belediyemiz ile Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirmek üzere protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin  uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Tarım Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
17 05.01.2024
2024/17
İlçemiz sınırları içerisindeki sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması için Denizli Büyükşehir Belediyesinin Karakurt Mahallemiz sınırları içerisinde bulunan “Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi”nin Belediyemiz ile ortak kullanılması amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemiz arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirmek üzere protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin  uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Tarım Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
18 05.01.2024
2024/18
İl Jandarma Komutanlığının Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi, 9169 ada, 1 nolu parsel ile ilgili ekli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
19 05.01.2024
2024/19
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Uzunpınar Mahallesi, 169 ada, 7, 9 nolu parseller ve çevresi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
20 05.01.2024
2024/20
Pamukkale İlçe sınırlarımız içerisindeki liglere katılan amatör spor kulüplerine toplam 1.500.000,00-TL nakdi yardım yapılması ve yapılacak harcamaların Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
21 05.01.2024
2024/21
Mülkiyetleri Belediyemiz adına kayıtlı; Anafartalar (tapuda Dokuzkavaklar) Mahallesi, 3251 ada, 15 parsel nolu, 630,00 m² sahalı taşınmazın “Aile Sağlığı Merkezi” olarak ve Cumhuriyet (tapuda İstiklal) Mahallesi, 6079 ada, 3 parsel nolu, 522,13 m² sahalı taşınmazın ara katı (1.kat) ile beraber binanın tamamının “Sağlıklı Hayat Merkezi” birimlerinde kullanılmak üzere 10 (on) yıl süre ile bedelsiz olarak Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilerek Belediyemiz ile protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin  uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler  Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
22 05.01.2024
2024/22
Belediye Meclisinin Şubat ayı toplantısının “02 Şubat 2024 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.