2024 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

17-04-2024

2024 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

2024 YILI NİSAN AYI İLK TOPLANTISININ

07 NİSAN 2024 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 07.04.2024
2024/35
Belediye Meclisinin 07.04.2024 tarihli ilk toplantısında gizli oyla yapılan seçimler sonucunda Meclis 1. Başkan Vekilliğine Özcan DAMA’nın seçildiği hk.
2 07.04.2024
2024/36
Belediye Meclisinin 07.04.2024 tarihli ilk toplantısında gizli oyla yapılan seçimler sonucunda Meclis 2. Başkan Vekilliğine Mahinur DİNGİL’in seçildiği hk.
3 07.04.2024
2024/37
Belediye Meclisinin 07.04.2024 tarihli ilk toplantısında gizli oyla yapılan seçimler sonucunda Belediye Meclisi 2 Asıl Divan Katip Üyeliğine Betül YİĞİT ve Emirhan Ali GÖNÜLTAŞ’ın seçildiği hk.
4 07.04.2024
2024/38
Belediye Meclisinin 07.04.2024 tarihli ilk toplantısında gizli oyla yapılan seçimler sonucunda Belediye Meclisi 2 Yedek Divan Katip Üyeliğine Ayşenur KARACA ve İbrahim SAVAN’nın seçildiği hk.
5 07.04.2024
2024/39
Belediye Meclisinin 07.04.2024 tarihli ilk toplantısında gizli oyla yapılan seçimler sonucunda Encümen Üyeliğine; Bülent Taylan KAPLAN, Mustafa GÜLMEZ ve Süleyman KOÇ’un seçildiği hk.
6 07.04.2024
2024/40
Belediye Meclisinin 07.04.2024 tarihli ilk toplantısında Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarının oluşturulduğu ve üyelerinin tespit edildiği hk.
7 07.04.2024
2024/41
Belediye Meclis Üyeleri arasından görevlendirilecek olan Başkan Yardımcılarına verilecek ödeneğin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
8 07.04.2024
2024/42
Belediye Meclisinin 02/02/2024 tarih ve 2024/32 sayılı Meclis kararının “Belediyemiz tarafından Hukuk İşleri Müdürlüğü iş ve işlemlerinde kullanılmak ve ilgili taraflara verilmek üzere teminat mektubu kullanılması, alınacak teminat mektupları toplamlarının üst limitinin 10.000.000,00-TL olarak belirlenmesi, teminat mektubu kullanımı ile ilgili olarak Belediye Başkanı Ali Rıza ERTEMÜR’e yetki verilmesi” olarak güncellenmesinin oyçokluğu ile uygun görüldüğü hk.
9 07.04.2024
2024/43
Sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan Pamukkale Personel A.Ş.’nde Pamukkale Belediyesi Tüzel Kişiliğini şirket nezdinde temsil etmek üzere Meclis Üyesi Kadir KESKİN’in seçildiği hk.
10 07.04.2024
2024/44
Sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan PAKTAŞ Organizasyon Petrol Temizlik Hiz. Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nde Pamukkale Belediyesi Tüzel Kişiliğini şirket nezdinde temsil etmek üzere Meclis Üyesi Özcan DAMA’nın seçildiği hk.
11 07.04.2024
2024/45
Belediye Meclisi toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi hk.
12 07.04.2024
2024/46
Pamukkale Mahallesi, Kocaçukur Naturel Park Rekreasyon alanında yer alan kafeteryalar, idari binalar, dükkânlar, otopark alanı, havuzlar ve günübirlik kullanıma yönelik diğer tesislerin mevcut kira bedelinin TÜFE oranında artırılması suretiyle 1 (bir) yıllık kiralanmasına ilişkin; Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından hazırlanarak gönderilen Ek Protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Ali Rıza ERTEMÜR’e yetki verilmesinin oyçokluğu ile kabulü hk.
13 07.04.2024
2024/47
Enerji Kentleri Birliği Birlik Meclisinde Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oylama ile yapılan seçimlerde Asıl Üyeliğe Himmet KEYSAN, Yedek Üyeliğe Havva KİNİK’in seçildiği hk.
14 07.04.2024
2024/48
Sağlıklı Kentler Birliği Birlik Meclisinde Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oylama ile yapılan seçimlerde Emrah Cihan DENİZ ve Kadir KESKİN’in seçildiği hk.
15 07.04.2024
2024/49
Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Birlik Meclisinde Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oylama ile yapılan seçimlerde 3 asıl üyeliğe Serkan TÜĞDÜR, Emirhan Ali GÖNÜLTAŞ, Anıl ÇELİK ve 2 yedek üyeliğe İsmail BALABAN ve Raşit ÖZDEMİR'in seçildiği hk.
16 07.04.2024
2024/50
Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisinde Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oylama ile yapılan seçimlerde Asıl Üyeliğe İsmail AKSOY, Yedek Üyeliğe İbrahim SAVAN’ın seçildiği hk.
17 07.04.2024
2024/51
Akdeniz Belediyeler Birliği Birlik Meclisinde Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oyla 4 Asıl Üyeliğe Uğur ÇİZMECİOĞLU, Mahinur DİNGİL, Gökben ASKEROĞLU, Rıdvan YILDIZ, 2 Yedek Üyeliğe Alican KAPLAN ve Nuray Şadiye ÖZKAYA’nın seçildiği hk.
18 07.04.2024
2024/52
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Birlik Meclisinde Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oylama ile yapılan seçimlerde Asıl Üyeliğe Coşkun EMİK, Yedek Üyeliğe Betül YİĞİT’in seçildiği hk.
19 07.04.2024
2024/53
Pamukkale Belediye Meclisi Denetim Komisyonunca hazırlanan 2023 yılına ait Denetim Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulduğu hk.
20 07.04.2024
2024/54
Pamukkale Belediyesinin 2023 yılına ait Faaliyet Raporunun yeterli görüldüğü  hk.
21 07.04.2024
2024/55
Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısının “03 Mayıs 2024 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.