2024 YILI MAYIS AYI 2.BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISI

03-05-2024

2024 YILI MAYIS AYI 2.BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISI

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2024 YILI MAYIS AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 2.BİRLEŞİMİ 06 MAYIS 2024 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT: 15:00'DE BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAKTIR. DUYURULUR.