2024 YILI HAZİRAN AYI 2.BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISI

07-06-2024

2024 YILI HAZİRAN AYI 2.BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISI

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2024 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 2.BİRLEŞİMİ 10 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT: 15:00'DE BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAKTIR. DUYURULUR.